Institut veřejnoprávních a profesních studií

STUDIUM MBA, MSc, BBA, BSc, DBA

Studium BSc

Studijní program BSc (Bacholor of Science) je inovativním programem bakalářského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná se tedy o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.Studijní program vychází z OTEVŘENÉ koncepce studia BSc, která je známa ze zahraničních škol typu OPEN UNIVERSITY.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí do tohoto studijního programu je minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Odborná praxe ve vedení nebo řízení není podmínkou. V rámci studia lze uznat kredity z předchozího studia, odborných kurzů a manažerského výcviku. Pro zájemce, kteří upřednostňují klasické manažerské studium nabízíme program BBA.

Komu je studium je určeno

Studium je určeno uchazečům na všech pracovních pozicích, budoucím manažerům, asistentům a kreativním studentům, kteří se chtějí zaměřit na svůj osobní rozvoj a dosažení kariérních či životních cílů. Studium je vhodné prakticky pro všechny pracovní pozice, podnikatele, marketingové pracovníky, konzultanty nebo asistenty.  

Délka studia

Délka studia profesního programu BSc činí běžně jeden až dva roky, což je dáno rozložením povinných studijních předmětů do více semestrů. Pokud má student zájem o studium BSc s návazným studiem MSc, lze některé předměty sloučit v rámci individuálního studijního plánu a zkrátit tak celkovou dobu studia. Předmětem posledního semestru je zpracování a obhajoba bakalářské práce. Vzhledem k profesním vysoce specifickým tématům závěrečných prací, obdobně jako některé další školy, neposkytujeme vedoucího závěrečné práce. Studenti si vedoucího závěrečné práce zajišťují sami, škola zajišťuje oponentní posudky. 

Obsah

I. semestr II. semestr III. semestr
Obecný management I.  Marketing I. Bakalářský seminář
Podniková filosofie a etika I. Finanční řízení I. Bakalářská práce - zpracování
Organizování a plánování I. Specializační předmět studia (lze absolvovat v průběhu předch. studia)
Leadership I. Předmět povinně volitelný  
Human Resources I. Předmět povinně volitelný  

 

Předměty specializační (v II. semestru)

Volba specializace probíhá na počátku studia, specializační předmět by měl korespondovat s náplní závěrečné práce, specializační předmět se studuje v II. semestru studia.

 1. Management
 2. Leadership
 3. Řízení lidských zdrojů
 4. Marketing
 5. Projektové řízení

Předměty povinně volitelné pro všechny programy (II. semestr) 

 1. Management II.
 2. Leadership II.
 3. Řízení lidských zdrojů II.
 4. Marketing II.
 5. Projektové řízení II.
 6. Strategické řízení
 7. Právo obchodních společností
 8. Smluvní právo
 9. Pracovní právo
 10. Evropské právo (základy)
 11. Time management
 12. Koučing
 13. Psychodiagnostika v praxi
 14. Soft skills
 15. Angličtina pro IT
 16. Angličtina pro manažery

Konzultační centra

Praha

Brno

Ostrava

Bratislava

 

Získejte stipendium

Pokud bude zaměření Vašeho studijního programu v souladu s našimi výzkumnými granty a nebo rozvojovými programy školy, na nichž se budete podílet, můžete zažádat o stipendium až do výše 50.000,- Kč.

Celý článek

 

Zavolejte nám

(+420) 736 735 097
(+420) 777 000 986
sekretariat@vpinstitut.cz

 

Přihlaste se